Zoekt u een gecertificeerd bedrijf voor al uw veiligheidszaken?

Groot in BHV en Brandbeveiliging is voor u enthousiast actief op de Nederlandse markt. U wilt prijs, kwaliteit en gedegen service die u aan alle eisen van de overheid en verzekering laat voldoen. U wilt een aanspreekpunt en een persoon die alles voor u regelt en daarmee niet alleen kosten, maar vooral ook uw kostbare tijd bespaart.

Vakmanschap

Wij zijn KIWA-REOB erkend
Dit is een garantie voor kwaliteit en deskundigheid

veiligheid en gemak

Wij kunnen de controledata voor u in de gaten houden en de jaarlijkse controles volgens NEN normen op het bedrijf of bij u thuis verzorgen. Wij kunnen voorzien in de levering, het onderhoud en de controle van brandblustoestellen, brandhaspels, noodverlichting en AED. Ook voorzien wij in BHV, VCA, EHBO, Kinder-EHBO en AED & Reanimatie cursussen.

Voorraad

Wij kunnen verscheidene kleine blusmiddelen, verbandkoffers en andere veiligheidsartikelen uit voorraad leveren 

Het team

De gezichten achter Groot in BHV & Brandbeveiliging.

Henk de Groot

Taak omschrijving

Uitgebreid verhaal…

Aukje de Groot

Taak Omschrijving

Uitgebreid verhaal

Onze services

Brand
beveiliging

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers en bezoekers.

Cursussen

Wij verzorgen BHV, AED & Reanimatie, VCA en EHBO cursussen en opleidingen.

Producten

Van rookmelders en blusdekens tot brandblussers en volledige verbandkoffers

Cursus Info

Algemene informatie over ons aanbod van cursussen

Wat doet u als een medemens een hartstilstand krijgt?

Voor die situatie is er nu de Automatische Externe Defibrillator (AED). De kans op overleving met een AED na een hartcrisis stijgt enorm. De AED is eenvoudig te bedienen en werkt geheel automatisch: ook ú kunt een leven redden met een druk op de knop. Uiteraard moet u wel kunnen reanimeren om een AED te kunnen bedienen en daarbij is een dagdeel training noodzakelijk.

Wat is een AED?

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen. De AED leidt de gebruiker op een veilige wijze door de reanimatie totdat professionele hulpverleners het kunnen overnemen.

Waarom is de aanwezigheid van een AED noodzakelijk?

Door bij een hartstilstand vroegtijdig (binnen 3 tot 5 minuten) het hart te defibrilleren vergroot men de kans op overleven tot 70%. Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie, neemt de overlevingskans met 10 tot 12% af. Met een gemiddelde aanrijtijd van een ambulance van 12 minuten is de gemiddelde overlevingskans 10%. Steeds meer bedrijven gaan dan ook over tot de aanschaf van een AED om de veiligheid van hun personeel en bezoekers te vergroten.

AED en toebehoren

Wij adviseren onze klanten de Defitech Lifeline AED vanwege de gunstige prijs-kwaliteit verhouding en de gebruiksvriendelijkheid. Het gebruiksgemak is stapsgewijs. Met gesproken woord wordt u door de reanimatiestappen geleid. De AED is ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van professionele hulpverleners. Eenvoudig genoeg voor medische leken. Het redden van mensenlevens ligt nu binnen ieders handbereik.

De Defibtech Lifeline AED valt direct op door zijn slimme en gebruiksvriendelijke ontwerp. Eenvoud in bedieningsgemak komt namelijk de snelheid van levensreddend handelen ten goede. Elke seconde telt!
Uw voordelen:

 1. Eenvoudige en snelle bediening
 2. Heldere stembegeleiding
 3. Ergonomisch en robuust ontwerp
 4. Meest recente schokprotocol
 5. Zéér lange stand-by tijd van 7 jaar
 6. Kosteloze software updates
 7. 5 jaar garantie

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje… een collega of klant die plotseling gewond raakt bij een bedrijfsongeval of er is een brandmelding.

Gelukkig heeft u bedrijfshulpverleners binnen uw bedrijf die precies weten wat er moet gebeuren. Up-to-date en speciaal opgeleid en kunnen direct de juiste maatregelen nemen. Voor u op maat gemaakt kan ook bij u op locatie BHV-cursus worden gegeven. Uiteraard is het ook mogelijk op een ander geplande locatie de cursus te geven op maat gemaakt op uw branche en door Henk en/of Aukje de Groot persoonlijk gegeven.

Ieder bedrijf is verplicht om één of meerdere medewerkers op te leiden tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). De ARBO-wet stelt dat er één of meerdere bedrijfshulpverlener(s) aanwezig dienen te zijn. Denkt u daarbij aan afwezigheid (ziekte, vakantie) van de BHV-er.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Van levensbelang is het om over een complete bedrijfsverbanddoos en/of AED te beschikken zodat de eerste noodzakelijke maatregelen genomen worden. Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverleners zijn:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • het beperken en het bestrijden van een beginnende brand
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw

De bedrijfshulpverleners handelen na ongeval of brand, tot het moment waarop de professionele hulpverlening zoals brandweer en andere hulpverlenersorganisatie deze taken over kunnen nemen.

VCA-Organisaties hebben er alle belang bij dat op hun bedrijfsterreinen en locaties veilig en verantwoord wordt gewerkt. Organisaties kunnen eisen dat aannemers of leveranciers het VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) certificaat overleggen, voordat zij risicovolle werkzaamheden mogen uitvoeren op het bedrijfsterrein. De Arbo-wet stelt namelijk dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden, die zich op het bedrijf bevinden. Denk bijvoorbeeld aan mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. Veel ongevallen zijn vaak het gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

Doel

Deze opleiding geeft inzicht in de werkhouding, bevordert veilig gedrag en versterkt het veiligheidsbewustzijn

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor uitvoerende medewerkers, operationeel leidinggevenden en leidinggevenden. Voor leidinggevenden geldt als aanvullende eis het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Programma VCA

 • Risico’s en calamiteiten
 • Wet- en regelgeving
 • Branden en explosies
 • Gevaarlijke stoffen
 • Machines en gereedschappen
 • Tillen en hijsen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Kleine blusmiddelen

Er is ook de mogelijkheid, in overleg, om de opleiding op uw bedrijf te verzorgen. De trainingen vinden plaats op het bedrijf en de locatie door u aangegeven, tenzij niet aan de eisen en voorwaarden kan worden voldaan. Bij open inschrijving wordt er een goed bereikbare locatie gekozen en beschikbare data gepland om training te geven. Compleet verzorgt en desgewenst voorzien van een lunch.

Alle Cursussen VCA zijn op aanvraag. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Praktijktraining

 • Veiligheid in en om het huis
 • Controleren van het bewustzijn en ademhaling bij een baby en kind
 • Vrijmaken van de ademweg en de Heimlich methode
 • Reanimatie zuigeling en kind
 • Ernstige uitwendige bloedingen stelpen (wonddrukverband) en shock voorkomen
 • Aanleggen van een verband, drukverband en mitella
 • Uitwendige wonden behandelen (schaaf, snij en bijtwonden)
 • Brandwonden
 • Ontwrichting / botbreuken / kneuzingen
 • Behandelen bloedneus, vuiltje oog verwijderen, teken en splinters verwijderen
 • Oog afplakken bij oogletsel
 • Kinderziektes
 • Vragen/wensen

Voor wie?

Voor ouders, gastouders, opa’s en oma’s

Duur

Twee avonden of een dag

Data

In overleg bij voldoende deelname op uw werkplek of bij u thuis. Of op aangegeven dat in de agenda (voldoende deelname onder voorbehoud van voldoende deelname)

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u een certificaatof diploma van het Oranjekruis. U voldoet bij competent verklaring aan de eisen van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang op gebied van EHBO voor kinderen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van Eerste Hulp (EHBO) die de leerstof samenstelt, de kwaliteit bewaakt van de cursussen, examens afneemt, het diploma Eerste Hulp uitreikt en de geldigheid daarvan bewaakt. Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp. Dit gebeurt door ruim 1.500 vrijwilligersverenigingen en 250 commerciële opleidingsinstituten.
www.oranjekruis.nl

Deelname

Heeft u belangstelling voor een cursus of heeft u nog vragen dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. U ontvangt bij competent verklaring u persoonlijke BHV, AED, EHBO, of KinderEHBO pas en indien gewenst bedrijfscertificaat van deelname

Locatie

De cursus wordt gegeven op locatie in Burgum of op locatie bij u of in de buurt.

Cursus Data

Overzicht van onze opkomende cursussen
 1. Eendaagse Bedrijfshulpverlening (BHV) Cursus

  juni 8 @ 09:00 - 16:00
 2. Eendaagse Bedrijfshulpverlening (BHV) Cursus

  juni 25 @ 09:00 - 16:00
 3. Eendaagse Bedrijfshulpverlening (BHV) Cursus

  juli 10 @ 09:00 - 16:00
Contact
Bezoekersadres
(op afspraak)

Hannelswei 19F
9251 MR, Burgum

Correspondentie
adres

Van der Walstrjitte 28
9251 RH, Burgum

Contact
gegevens

+31 6 27081802
+31 6 21124200
0511 463177
info@grootinbhv.nl