Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus

Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus

Een ongeluk zit in een klein hoekje… een collega of klant die plotseling gewond raakt bij een bedrijfsongeval of er is een brandmelding.

Gelukkig heeft u bedrijfshulpverleners binnen uw bedrijf die precies weten wat er moet gebeuren. Up-to-date en speciaal opgeleid en kunnen direct de juiste maatregelen nemen. Voor u op maat gemaakt kan ook bij u op locatie BHV-cursus worden gegeven. Uiteraard is het ook mogelijk op een ander geplande locatie de cursus te geven op maat gemaakt op uw branche en door Henk en/of Aukje de Groot persoonlijk gegeven. Ook op zaterdag of verdeeld in avonduren wanneer u dit wenst.

Ieder bedrijf is verplicht om één of meerdere medewerkers op te leiden tot bedrijfshulpverlener (BHV-er). De ARBO-wet stelt dat er één of meerdere bedrijfshulpverlener(s) aanwezig dienen te zijn. Denkt u daarbij aan afwezigheid (ziekte, vakantie) van de BHV-er.
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Van levensbelang is het om over een complete bedrijfsverbanddoos en/of AED te beschikken zodat de eerste noodzakelijke maatregelen genomen worden. Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

De voornaamste taken van bedrijfshulpverleners zijn:
• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• het beperken en het bestrijden van een beginnende brand;
• het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw;

De bedrijfshulpverleners handelen na ongeval of brand, tot het moment waarop de professionele hulpverlening zoals brandweer en andere hulpverlenersorganisatie deze taken over kunnen nemen.