Brandbeveiliging, zekerheid boven alles!

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers en bezoekers. Daarom is het van belang dat u voorzieningen treft voor uw bedrijf op het gebied van brandbeveiliging en brandveiligheid (blusmiddelen).

Schade

De schade die door brand kan ontstaan is vaak enorm. Schade aan het pand, productiestilstand en schadeclaims, het mislopen van opdrachten en een te lage verzekeringsuitkering om alle schade volledig te dekken, laat staan de mensenlevens die verloren gaan en de gevolgen hiervan. Kortom, door onvoldoende maatregelen te nemen riskeert u uw onderneming. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van alle bedrijven binnen 3 jaar na een grote brand alsnog failliet gaat. Daar moet u toch niet aan denken?

Specialistenwerk

De juiste toepassing van de richtlijnen is specialistenwerk. Groot in BHV & Brandbeveiliging denkt met u mee en zorgt samen met u ervoor dat potentiële brandoorzaken weg worden genomen door uw bedrijf aan te passen en dat er voldoende blusmiddelen op de juiste plekken aanwezig zijn. Wij kunnen u ondersteunen bij het begroten van de benodigde blusmiddelen tot en met de levering en jaarlijks onderhoud en controles.

Onderhoud en Controle

Blustoestellen en brandslanghaspels dienen conform de NEN Normen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd op veiligheid en werking. Dit dient te gebeuren door een erkend REOB onderhoudsbedrijf blusmiddelen. Er zijn er veel verzekeraars die de controleverplichting in hun polissen hebben opgenomen, en deze verplichting staat ook in veel huurcontracten. In de standaard (model) huurcontracten staat tevens vermeld dat deze controles worden gezien als regulier (klein) onderhoud, en dat deze voor rekening van de huurder komen. Groot in BHV & Brandbeveiliging verzorgt voor u dit jaarlijks onderhoud en de controle van uw blusmiddelen van alle merken.

Onder ander verkrijgbaar

De Pro-Line brandslanghaspel is gefabriceerd en gecertificeerd volgens Kiwa EN 671-1 en CE. en wordt standaard geleverd in RAL 3000 Fire Red, compleet met montagepak (straalpijphaak, slanggeleider, montageplaat en kogelkraan).
De haspelunit laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel monteren. Door het slide-in systeem komen de afdichtingen op de bouwplaats niet meer bloot te liggen. Hierdoor wordt de juiste werking gegarandeerd en worden eventuele beschadigingen aan de brandslanghaspel voorkomen.

Neem vrijblijvend eens contact op

Als u meer wilt weten over onze verscheidene services en wat wij voor u kunnen betekenen als bedrijf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, telefonisch of via e-mail.