Kinder EHBO

Praktijktraining, onderwerpen en vaardigheden

• Veiligheid in en om het huis
• Alarmeren van 112
• Stoornissen in het bewustzijn, ademheling
• controleren van het bewustzijn
• Stoornissen in de ademhaling
• Vrijmaken van de ademweg/het controleren van de ademhaling bij een baby en kind
• Heimlich methode
• Reanimatie zuigeling en kind
• Ernstige uitwendige bloedingen stelpen (wonddrukverband) en shock voorkomen
• Aanleggen van een mitella
• Uitwendige wonden behandelen (schaaf, snij en bijtwonden)
• Brandwonden
• Verband
• Pleister plakken
• Ontwrichting/botbreuken/kneuzingen
• Aanleggen drukverband
• Behandelen bloedneus, vuiltje oog verwijderen
• oog afplakken bij oogletsel,
• Teken beetVerbanddoos
• Splinter verwijderen
• Kinderziektes
• Vragen/wensen.

Voor wie?

Voor ouders, gastouders, opa’s en oma’s
Duur
Twee avonden of een dag
Data
In overleg bij voldoende deelname op uw werkplek  of bij u thuis. Of  op aangegeven dat in de agenda (voldoende deelname onder voorbehoud van voldoende deelname)

Certificaat

Na afloop van de training ontvangt u een certificaatof diploma van het Oranjekruis. U voldoet bij competent verklaring aan de eisen van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang op gebied van EHBO voor kinderen volgens de eindtermen van het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is de organisatie op het gebied van Eerste Hulp (EHBO) die de leerstof samenstelt, de kwaliteit bewaakt van de cursussen, examens afneemt, het diploma Eerste Hulp uitreikt en de geldigheid daarvan bewaakt. Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen Eerste Hulp. Dit gebeurt door ruim 1.500 vrijwilligersverenigingen en 250 commerciële opleidingsinstituten.
www.oranjekruis.nl
Verbanddoos

Deelname

Heeft u belangstelling voor een cursus of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Groot in BHV en Brandbeveiliging:
0511463177 of 0627081802
info@grootinbhv.nl

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. U ontvangt bij competent verklaring u persoonlijke BHV, AED, EHBO, of KinderEHBO pas en indien gewenst bedrijfscertificaat van deelname

Locatie

De cursus wordt gegeven op locatie in Burgum of op locatie bij u of in de buurt.