Noodverlichting

noodverlichtingTot ons leveringspakket behoren de verschillende nood/vluchtweg-verlichtingsarmaturen voorzien van de juiste pictogrammen conform NEN 6088.
Wij verrichten onderhoud/inspectie aan zowel centrale als decentrale noodverlichting.
Wet- en regelgeving betreffende noodverlichting
Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting. Eén van deze is het bouwbesluit. Samenmet de gemeentelijke bouwverordening, bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. En eist bovendien dat de noodverlichting jaarlijks onderhouden wordt.
Dit wordt tevens geëist in het Arbobesluit. Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 dat op elke arbeidsplaats waar werknemers werkzaam is er adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aanwezig is.
Onderhoudsverplichting
De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt derhalve door de wetgever erkend middels het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Arbo-wet. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht. In de praktijk houdt dit in dat een noodverlichtingssysteem minstens één keer per jaar moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud daarbij zijn belangrijk en noodzakelijk.
Een erkend deskundige zal door de eigenaar / gebruiker moeten worden aangewezen om het noodverlichtingssysteem te controleren, onderhouden en alle nodige werkzaamheden aan het systeem uit te voeren.

Controle noodverlichting

Vaak gaat men er vanuit dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid hiermee voldoende is gewaarborgd.
Niets is minder waar… Noodverlichtingarmaturen hebben dikwijls (onzichtbare) defecten zoals een kapotte lamp of accu. Ook is er vaak sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of een tekort aan noodverlichting.
Problemen die zonder vakkundige controle pas bij calamiteiten aan het licht komen.

Laat Groot in BHV & Brandbeveiliging daarom jaarlijks uw noodverlichting controleren !

In het nieuwe gebruiksbesluit, dat per 1 november 2008 is ingegaan, is opgenomen dat jaarlijks uw noodverlichtinginstallatie dient te worden gecontroleerd door een vakbekwaam persoon.
Wij controleren uw noodverlichtingarmaturen conform de ISSO79 praktijkrichtlijn en kunnen dit gelijktijdig met de controle van de brandblusmiddelen voor u uitvoeren
?