Signalering

Veiligheids signalering

bordjesGroot in BHV & Brandbeveiliginglevert een compleet scala van veiligheids signalering en pictogrammen. Deze zijn verkrijgbaar als sticker en als bordje. Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aangeven. Met borden of stickers op het gebied van verbodstekens en brandbestrijding kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan.


Noodverlichting

Door de juiste noodverlichting aan te brengen en de juiste signalering vergroot u de kans dat uw medewerkers en bezoekers veilig een uitgang vinden of bepaalde handelingen verrichten.
De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 “Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens” heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen.
Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?
In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.

Vluchtrouteaanduidingen

Er zijn twee grote veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen in Nederland:
1. de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor.
In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken, maar Nederland loopt hierin nog wat achter. Denkt u eens aan de verkeersborden; in de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog, terwijl in Nederland de pijlen omlaag wijzen.
2. deze verandering betreft ‘het mannetje’ en ‘de deur’.
Nu wordt de deur van het mannetje gescheiden door een pijl, maar in NEN-EN-ISO 7010 is het mannetje gecombineerd met de deur.

safetyflashlight

Safety Flashlight

De Gloria Safety Flashlight is de ideale aanvulling op de nood- en veiligheidsuitrusting in het verkeer en bij ongelukken. De 16 ultra heldere rode LED’s zijn goed zichtbaar tot op 800 (!) meter afstand.
De Safety Flash heeft een krachtige magneet voor bevestiging op metalen oppervlakken. De Safety Flash is water dicht, blijft drijven, sterk, uiterst breekbestendig en belastbaar.