Opleiding VCA

Opleiding VCA (Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers)

doelgroepvcaVCA-Organisaties hebben er alle belang bij dat op hun bedrijfsterreinen en locaties veilig en verantwoord wordt gewerkt. Organisaties kunnen eisen dat aannemers of leveranciers het VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) certificaat overleggen, voordat zij risicovolle werkzaamheden mogen uitvoeren op het bedrijfsterrein. De Arbo-wet stelt namelijk dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden, die zich op het bedrijf bevinden. Denk bijvoorbeeld aan mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca. Veel ongevallen zijn vaak het gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

Doel
Deze opleiding geeft inzicht in de werkhouding, bevordert veilig gedrag en versterkt het veiligheidsbewustzijn

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor uitvoerende medewerkers, operationeel leidinggevenden en leidinggevenden. Voor leidinggevenden geldt als aanvullende eis het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden.

Programma VCA

vcachecklist• Risico’s en calamiteiten
• Wet- en regelgeving
• Branden en explosies
• Gevaarlijke stoffen
• Machines en gereedschappen
• Tillen en hijsen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Kleine blusmiddelen

Er is ook de mogelijkheid, in overleg, om de opleiding op uw bedrijf te verzorgen. De trainingen vinden plaats op het bedrijf en de locatie door u aangegeven, tenzij aan de eisen en voorwaarden kan worden voldaan. Bij open inschrijving wordt er een goed bereikbare locatie gekozen en beschikbare data gepland om training te geven. Compleet verzorgt en desgewenst voorzien van een lunch.

Alle Cursussen VCA zijn op aanvraag. Neem contact op voor de mogelijkheden!